Maritiem district
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Het Maritiem district wordt thans voor het eerst onderscheiden. Het omvat de begroeiing van de bij eb boven water komende of blijvende stranden, slikken en zandplaten aan de kusten van het Deltagebied en aan de Noordzee- en de Waddenzeekust (incl. de voormalige kustlijn van de Lauwerszee), alsmede de kuststrook tot aan de kruin van zeereep of zeedijk. Het wordt gekenmerkt door vele zoutplanten.

Alternative form voor Maritiem district : Maritiem.

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg