Noordelijk kleidistrict
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Dit omvat de Noordnederlandse zeekleigebieden waarin geen veenvorming is opgetreden. De flora is overwegend negatief gekarakteriseerd. Binnen het Noordelijk kleidistrict ligt het 'klassieke' gebied van de stinzenflora nl. Noord-Friesland; ook in andere delen van het district liggen vindplaatsen van stinzenplanten.

Alternative form voor Noordelijk kleidistrict : Noordelijk klei-.

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg