Rode Lijst soorten
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Soorten die in hun voortbestaan bedreigd zijn, worden in zogenaamde Rode Lijsten opgesomd.
(Zie ook H. Rode lijst planten in de Inleiding)

De rode lijsten zijn samengesteld aan de hand van twee criteria, te weten de trend en de zeldzaamheid. De rode lijstsoorten worden ingedeeld in de volgende vijf categorie├źn, met de daarbij behorende trend en zeldzaamheid:

- verdwenen: maximaal afgenomen en nu afwezig in Nederland;
- ernstig bedreigd: zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam;
- bedreigd: sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of zeer sterk afgenomen en nu zeldzaam;
- kwetsbaar: matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk afgenomen en nu vrij zeldzaam;
- gevoelig: stabiel of toegenomen maar zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk afgenomen maar nog algemeen.