stamper
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Het in het midden van de bloem geplaatste vrouwelijke voortplantings orgaan waaruit de vrucht ontstaat, meestal bestaand uit vruchtbeginsel, stijl en stempel; ontbreekt de stijl, dan heet de stempel zittend.

Alternative form voor stamper : stampers.

stamper 2.jpg

stamper 2.jpg

stamper.jpg

stamper.jpg