stinsenplant
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Planten die in hun verspreiding binnen een bepaald gebied (vrijwel) beperkt zijn tot stinsen, buitenplaatsen, oude boerenhoeven, pastorietuinen en aanverwante milieus zoals kerkhoven, stadswallen en slotheuvels.

Definitie uit P.A. Bakker 1985, Stinzenplanten.

Alternative form voor stinsenplant : stinsenplanten.