tongetje
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De 'ligula': een vliezig of (bij sommige Grassen) uit een rij haren bestaande opstaande rand op de grens van bladschijf en bladschede.

Alternative form voor tongetje : tongetjes.

ligula grassen.jpg

tongetje

ligula zegge.jpg

tongetje