Urbane gebieden
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De Urbane gebieden worden thans voor het eerst als een apart flora'district' onderscheiden. Ze omvatten de stadskernen door het gehele land, de grote industriegebieden (waaronder Rijn- en IJmond), de grote spoorwegemplacementen, en de begroeide muren en steendijken. Gezamenlijk zijn ze te karakteriseren als de grote stenige gebieden. In vergelijking met de meer 'natuurlijke' districten is de flora van Urbane gebieden goed te karakteriseren, zowel positief als negatief. Een probleem is, dat Urbane gebieden niet nauwkeurig op de districtenkaart kan worden ingetekend omdat het zeer verbrokkeld is. Nagegaan moet worden of ook de spoorlijnen zelf aan dit district moeten worden toegevoegd.
De beste bron voor deze categorie van de wilde flora is T. Denters, 2004. Stadsplanten (ISBN 90-5956-075-2).

Alternative forms voor Urbane gebieden : Urbaan, Urbaan district, Urbane.