veeltelig
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Een plant waarop zowel manlijke, vrouwelijke als tweeslachtige bloemen zitten.

Alternative form voor veeltelig : veeltelige.