Zuidlimburgs district
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Het Zuidlimburgs district omvat een grotendeels met löss bedekt plateau, doorsneden door dalen. Ten zuiden van de lijn Maastricht-Heerlen komt plaatselijk kalkgesteente aan de oppervlakte. In de kalkgraslanden en de bijbehorende zomen komen tal van plantensoorten voor, die in de rest van Nederland (vrijwel) ontbreken. Hetzelfde geldt voor de bosflora, die vooral soorten van kalkrijke, min of meer vochtige grond, maar ook soorten van zure of natte grond omvat. Binnen hetZuidlimburgs district vallen voorts de zinkhoudende terreinen langs de Geul met enkele specifieke zinkplanten. Veel water-, oever- en veenplanten komen niet of schaars voor in het Zuidlimburgs district.
Het Zuidlimburgs district is het enige Nederlandse district dat tot het Heuvelland behoort.
Het district behoort tot de Middeneuropese floraregio; de overige floradistricten maken deel uit van de Westeuropese regio.

Alternative form voor Zuidlimburgs district : Zuidlimburgs .

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg