antiligula
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Aanhangseltje van het bovenste deel van de bladschede aan de van de bladschijf afgekeerde zijde.