boognervig
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De voornaamste nerven ontspringen in het onderste deel van het blad, lopen evenwijdig met de bladrand, en reiken tot over de helft van de bladlengte.

nervatuur.jpg

nervatuur.jpg