borstelvormig
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Lang en smal, en op zodanige wijze overlangs samengevouwen, dat het blad op doorsnee min of meer rond is.

Alternative form voor borstelvormig : borstelvormige.

borstelvormig.jpg

borstelvormig.jpg