buiten areaal
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De Nederlandse vindplaatsen liggen buiten het natuurlijke areaal; het betreft ingeburgerde soorten die zich onder invloed van de mens in Nederland hebben gevestigd