Doelsoorten
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Doelsoorten zijn soorten die kenmerkend zijn voor natuurdoeltypen in Nederland. Vaak zijn ze zeldzaam of bedreigd; ongeveer driekwart is tevens Rode-Lijstsoort. Het zijn internationaal gezien belangrijke soorten die in Nederland extra aandacht krijgen.
Zie Bal et al., 2001. Handboek Natuurdoeltypen.
2e geheel herziene editie. Rapport Expertisecentrum LNV nr. 2001/020, Ministerie van LNV.