Key: Step 3494. 1740

1740a. Ten minste een deel van de aartjes met meer dan 2 bloemen. Kelkkafjes met minstens 3 nerven.

Stap 3495. 1741

1740b. Aartjes alle 2-bloemig. Beide kelkkafjes 1-nervig.

Rogge.

Secale cereale
Decision path