Key: Step 4278. 2129

2129a. Onderste schutblad volledig groen, bladachtig (maar soms kort en priemvormig).

Stap 4279. 2130

2129b. Onderste schutblad bruinvliezig (maar soms met een centraal groen gedeelte en utlopend in een bladachtige punt). Kafjes aan de top in het topdeel met een duidelijke, smalle witvliezige rand, de rand zelf fijn gewimperd (loep!); middennerf meestal niet uittredend, meestal niet groen (zie Figuur). Stengel stomp 3-kantig.

Heidezegge.

Carex ericetorum
Decision path