Key: Step 1517. Petroselinum - Peterselie

766a. Onderste bladen enkel geveerd, het geveerde deel in omtrek lijnlancetvormig, de blaadjes fijn gezaagd en vaak veerlobbig. Schermen met 3-10 ongelijk lang gesteelde schermpjes; omwindselbladen en -blaadjes
3-5. Kroonbladen wit tot roze. Vrucht in voor-aanzicht elliptisch, 2,5-3 mm lang, met vrij brede, uitspringende ribben; stijlen veel korter dan de stijlkussens, rechtopstaand.
Wilde peterselie.

Petroselinum segetum

766b. Onderste bladen 3-voudig 3-tallig, blad-schijf in omtrek 3-hoekig, blaadjes onregel-matig getand en gelobd tot gespleten. Scher-men met 8-20, meestal even lang gesteelde schermpjes; omwindselbladen 1-3, vaak gedeeld, omwindselblaadjes 5-8. Kroonbladen geelachtig groen. Vrucht in vooraanzicht eirond, 2-2,5 mm lang, met slanke, nauwelijks uitspringende ribben; stijlen langer dan de stijlkussens, teruggebogen. Peterselie.

Petroselinum crispum
Decision path