Key: Step 1992. Plantago - Weegbree

992a. Bladen alle in een wortelrozet.

Stap 1993. 993

992b. Bladen langs de stengel geplaatst, tegenoverstaand, lijnvormig, gaafrandig of iets getand. Bovenste schutbladen omgekeerd eirond tot (breed) spatelvormig, stomp; de onderste 3-hoekig tot rondachtig, in een lange punt versmald. Voorste kelkslippen omgekeerd eirond tot elliptisch, stomp. Stengel rechtop-staand of opstijgend. Aren bol- tot eivormig.

Zandweegbree.

Plantago arenaria
Decision path