Key: Step 2159. 1079

1079a. Bloemkroon 10-12 (-18) mm lang. Bovenlip uitgerand of 2-lobbig, de slippen meestal naar voren gestrekt. Tanden van de kelkhelften meestal veel langer dan de de rest van de kelkhelft. Helmdraden aan de voet weinig behaard, op 2-3 mm boven de voet op de kroonbuis ingeplant. Stengel lichtbruin, rood aangelopen, of paars.

Klavervreter.

Orobanche minor

1079b. Bloemkroon 14-20(-22) mm lang. Bo-venlip meestal ongedeeld, soms ondiep uitge-rand, de lobben afstaand en teruggebogen. Tanden van de kelkhelften ongeveer even lang als de rest van de kelkhelft; indien er 2 zijn, dan deze min of meer evenwijdig aan elkaar. Helmdraden aan de voet dicht behaard, op
(2-)3-5 mm boven de voet op de kroonbuis ingeplant. Stengel lichtgeel, soms rood aangelopen. Bitterkruidbremraap.

Orobanche picridis
Decision path