Key: Step 4777. Betulaceae, Betula

2374a. Onderzijde blad kaal. Twijgen (niet die van waterloten!) spoedig kaal, veelal met talrijke wrattige harskliertjes, overhangend. Vruchtvleugel 2-3x zo breed als het nootje. Schutbladen van de vrucht met terugge-kromde, afgeronde zijslippen (zie Figuur). Bladen ruitvormig eirond, 3-7 cm lang, aan de voet wigvormig of soms afgeknot, top toegespitst.
Ruwe berk.

Betula pendula

2374b. Onderzijde blad althans in de nerfoksels behaard. Twijgen sterk tot weinig behaard, zonder of met enkele wrattige harskliertjes, opgericht. Vruchtvleugel ongeveer even breed als het nootje. Schutbladen van de vrucht met opstaande, spitse slippen (zie Figuur). Bladen eirond of ruitvormig eirond, 3-6 cm lang, aan de voet afgerond tot breed wigvormig, top kort toegespitst.
Zachte berk.

Betula pubescens
Decision path