Naam: Geoorde zuring

Is e naam voorRumex thyrsiflorus