Naam: zuring, Geoorde

Is e naam voorRumex thyrsiflorus