Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Groene nachtorchis
SL. 0344

Rode Lijst: bedreigd. BESCHERMD!

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Diagnostische kenmerken
Spoor min of meer zakvormig, veel korter dan het vruchtbeginsel. Lip met rechte zijden, aan de top 3-tandig, de middelste tand korter dan de zijdelingse,
6-8 mm lang. Bladen 2-5, de onderste ongeveer rond tot langwerpig, de hogere kleiner en smaller. Schutbladen even lang als of langer dan de bloemen. Bloemdek groenachtig geel, heldergroen of van buiten roodbruin aangelopen.

Hoogte bloeiende plant
0,06-0,30 m.
Bloeitijd
Mei-juni.
Levensvorm
Geofyt.

Standplaats
Op matig vochtige, vrij voedselarme grond in lage graslanden op kalk.

Zeldzaamheid en verspreiding
Uiterst zeldzaam in het Zuidlimburgs district.
KFK 332.

Opmerkingen
- Dactylorhiza is een moeilijk geslacht, vooral wat betreft de allopolyploïde taxa die ontstaan zijn uit hybridisatie van Dactylorhiza incarnata en D. maculata subsp. fuchsii. In feite komen er steeds meer aanwijzingen dat deze tetraploïde taxa verscheidene malen op verschillende plaatsen ontstaan zijn. Indien deze alle apart zouden worden onderscheiden, is een juiste determinatie onmogelijk op grond van uiterlijke kenmerken. Andersom lijkt het ook onwenselijk om al deze taxa in 1 soort samen te vatten. De opvatting van Pedersen (J. Eur. Orch.36: 869) om de taxa als ondersoorten van Dactylorhiza majalis te onderscheiden wordt hier gevolgd.

- Ten onrechte is vroeger voor Nederland vermeld Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó (Orchis traunsteineri Sauter; Atlas van de Nederlandse Flora 1: 157; C.A.J. Kreutz, De Verspreiding van de Inheemse Orchideeën in Nederland, KNNV Natuurhistorische Bibliotheek nr. 44, 1987.: 131). Deze planten zijn waarschijnlijk te beschouwen als bastaarden van Dactylorhiza maculata met Dactylorhiza majalis s.l. (Zie H. Sundermann, Europäische und mediterrane Orchideen: 171.)

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 868
Pagina 880: Dactylorhiza - Handekenskruid

%LABEL% (%SOURCE%)