Juncus compressus Jacq.

Platte rus
SL. 0678

Juncus compressus Jacq.
Familie Juncaceae.

Diagnostische kenmerken
Stijl (zonder de stempels!) 0,1-0,3 mm lang (zowel tijdens als na de bloei). Helmhokjes 0,6-1,2 mm lang. Vrucht tot 1,5 maal zo lang als de bloemdekbladen; deze groen of lichtbruin (of minder vaak donkerbruin) met groene middenstreep, 2-2,5 mm lang. Schutbladen grasachtig. Stengel meestal afgeplat.

Hoogte bloeiende plant
0,10-0,40(-0,80) m.
Bloeitijd
Juni-september.
Levensvorm
Geofyt.

Standplaats
Op open tot grazige, natte, voedselrijke grond, vooral op kleigrond; zoutmijdend.

Zeldzaamheid en verspreiding
Vrij algemeen in het Fluviatiel district, de Hafdistricten en het Renodunaal district; zeer zeldzaam in de Pleistocene districtenen het Zuidlimburgs district; ontbreekt in het Waddendistrict (?).
KFK 777.

Opmerkingen
- Juncus compressus en Juncus gerardii zijn in de kustgebieden veelvuldig verwisseld. Waarschijnlijk betreffen alle opgaven van de Waddeneilanden de laatste soort; die opgaven zijn op de verspredingskaart gewist.
- Vóór de bloei zijn er, voor zover bekend, geen betrouwbare manieren om deze van Juncus gerardii te onderscheiden.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1706

%LABEL% (%SOURCE%)