Odontites vernus subsp. vernus

Akkerogentroost
SL. 1496

Rode Lijst: Bedreigd.

Odontites vernus (Bellardi) Dum. subsp. vernus
Familie Orobanchaceae.

Diagnostische kenmerken
Vertakkingen (0-)1-4 paar, meestal vrij hoog op de stengel beginnend, takken een hoek van hoogstens 45° met de hoofdas makend. Schutbladen gewoonlijk langer dan de bloemen. Eerste bloem op de 6e-13e knoop. Kelktanden driehoekig-lancet- tot lancetvormig, zelden breder, meestal spits, even lang als tot langer, zelden korter dan de kelkbuis.

Levensvorm
Therofyt.

Standplaats
In graanakkers, op bouwland.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer zeldzaam in het Zuidlimburgs district, het Subcentreuroop district en het Gelders district.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1064: Ondersoorten van O. vernus

%LABEL% (%SOURCE%)