Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Gevlekte en Bosorchis
FB. 1616

Rode Lijst: Kwetsbaar. BESCHERMD!

Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Familie Orchidaceae.

Diagnostische kenmerken
Buitenste 2 zijdelingse bloemdekbladen vanaf vlak boven de voet uiteenwijkend, min of meer horizontaal uitgespreid of iets omhoog wijzend. Zijdelingse delen van de lip weinig of niet teruggebogen. Stengel bovenaan stevig, min of meer met merg gevuld. Vegetatieve delen donker grijzig-groen gekleurd. Bloemkroon licht lila tot witachtig met donkerpaars
honingmerk. Bladen bijna altijd gevlekt, de vlekken nooit ringvormig.

Zeldzaamheid en verspreiding
Vrij zeldzaam.
KFK 766.

Zie ook Dactylorhiza maculata subsp. maculata en Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii.

Opmerkingen
- Dactylorhiza is een moeilijk geslacht, vooral wat betreft de allopolyploïde taxa die ontstaan zijn uit hybridisatie van Dactylorhiza incarnata en D. maculata subsp. fuchsii. In feite komen er steeds meer aanwijzingen dat deze tetraploïde taxa verscheidene malen op verschillende plaatsen ontstaan zijn. Indien deze alle apart zouden worden onderscheiden, is een juiste determinatie onmogelijk op grond van uiterlijke kenmerken. Andersom lijkt het ook onwenselijk om al deze taxa in 1 soort samen te vatten. De opvatting van Pedersen (J. Eur. Orch.36: 869) om de taxa als ondersoorten van Dactylorhiza majalis te onderscheiden wordt hier gevolgd.

- Ten onrechte is vroeger voor Nederland vermeld Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó (Orchis traunsteineri Sauter; Atlas van de Nederlandse Flora 1: 157; C.A.J. Kreutz, De Verspreiding van de Inheemse Orchideeën in Nederland, KNNV Natuurhistorische Bibliotheek nr. 44, 1987.: 131). Deze planten zijn waarschijnlijk te beschouwen als bastaarden van Dactylorhiza maculata met Dactylorhiza majalis s.l. (Zie H. Sundermann, Europäische und mediterrane Orchideen: 171.)

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 881

%LABEL% (%SOURCE%)