Platanthera montana Rchb.

Bergnachtorchis
SL. 0951

Rode Lijst: Kwetsbaar. BESCHERMD!

Platanthera montana Rchb.
Familie Orchidaceae.

Diagnostische kenmerken
Sterk gelijkend op Platanthera bifolia, maar helmbindsel van de voorzijde gezien minder dan 2 maal zo lang als breed, de helmhokjes bovenaan dichter bij elkaar dan onderaan; spoor voor de top meestal verbreed.

Hoogte bloeiende plant
0,20-0,50 m.
Bloeitijd
Juni-juli.
Levensvorm
Geofyt.

Standplaats
Op matig vochtige, vrij voedselarme grond in lichte loofbossen en graslanden.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeldzaam in het Zuidlimburgs district; zeer zeldzaam in de Pleistocene districten en het Estuariƫndistrict.

Opmerking
Waar de Platanthera soorten samen voorkomen (in Zuid-Limburg) treft men vaak tussenvormen aan.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 888: Platanthera - Nachtorchis

%LABEL% (%SOURCE%)