Oenanthe aquatica (L.) Poir.

Watertorkruid
SL. 0868

Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Familie Apiaceae.

Diagnostische kenmerken
Schermen zijdelings, de stelen ervan korter dan de 5-15 schermstralen. Randbloemen niet stralend. Wortels niet verdikt. Ondergedoken bladen (indien aanwezig) zeer fijn verdeeld, met lijn- of draadvormige slippen. Luchtbladen 2-3-voudig geveerd, met eironde, spitse slippen. Omwindselbladen meestal 0. Kroonbladen wit, zelden paars. Vrucht in vooraanzicht langwerpig, 3-4,5 mm lang, met zeer brede, afgeronde ribben; stijlen tot 1 mm lang.

Hoogte bloeiende plant
0,30-1,20 m.
Bloeitijd
Juni-augustus.
Levensvorm
Helofyt (Hemikryptofyt).

Standplaats
In greppels en beken, aan waterkanten, in broekbossen, op natte, open zand- en kleigrond; vooral op kortstondig droogvallende plaatsen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Algemeen in het Laagveendistrict en plaatselijk in de Pleistocene districten; zeldzaam in de Duindistricten, de IJsselmeerpolders en het Noordelijk kleidistrict; ontbreekt in het Zuidlimburgs district.
KFK 998.

Opmerking
Wordt wel verward met Peucedanum palustre; deze onderscheidt zich o.a. door de eindstandige schermen, het meerbladige omwindsel, en de op de rugzijde afgeplatte, smal gevleugelde deelvruchten.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 685: Oenanthe - Torkruid

%LABEL% (%SOURCE%)