Fluviatiel district
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De begrenzing van dit district in Utrecht verschilt iets ten opzichte van de kaart in ed. 21. van Heukels' Flora van Nederland. Vanaf de aftakking van de Oude Rijn en ook langs de Hollandse IJssel zijn fluviatiele soorten (althans bij de Hogere Planten) vrijwel afwezig, zodat deze gebieden thans beter tot het Laagveendistrict kunnen worden gerekend.

Het Fluviatiel district is een van de best gekarakteriseerde: vele tientallen soorten zijn gebonden aan het Fluviatiel district, of beperkt tot dit en één of enkele andere districten. Deze soorten staan bekend onder de naam stroomdalplanten. Merendeels zijn het planten die zich vanuit Midden-Europa langs de rivieren tot in de laagvlakte hebben verspreid.
In allerlei biotopen zijn stroomdalplanten te vinden, met name echter in droge graslanden en zomen op kalkhoudende grond. In het Fluviatiel district vormen rivierduintjes en -dijken hun voornaamste standplaats. Het Maasgedeelte heeft nauwelijks eigen kenmerkende soorten; een belangrijk deel van de stroomdalflora is vermoedelijk vanuit het Rijngebied het Maasdal binnengedrongen.
Aan de benedenloop van de grote rivieren bevindt zich het zoetwatergetijdengebied, dat westwaarts tot Vlaardingen en Willemstad gaat.

Alternative form voor Fluviatiel district : Fluviatiel.

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg