Laagveendistrict
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De grens met het Drents district is ietwat gewijzigd ten opzichte van de kaart in ed. 21. van Heukels' Flora van Nederland. Dat geldt ook voor de grens tussen het Laagveen- en Noordelijk kleidistrict in Noord-Holland.
Dit district omvat laagveenstreken en gebieden waar in mozaïek laagveen en klei of zand voorkomen. De laagveenplanten zijn de meest karakteristieke soorten. De water- en verlandingsvegetaties van de veenplassengebieden bevatten diverse noordelijke, maar ook enige zuidelijke soorten. In vergelijking met het Estuariën- en Noordelijk kleidistrict heeft het Laagveendistrict floristisch veel meer met de pleistocene streken gemeen; anderzijds is er in water- en oeverflora ook veel overeenkomst tussen het Fluviatiel district en Laagveendistrict.

Alternative form voor Laagveendistrict : Laagveen-.

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg