Drents district
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De begrenzing van dit district naar het Laagveendistrict is onscherp en verloopt grillig. Op de kaart in deze editie is zij wat anders aangegeven dan op die van ed. 21 van de Heukels' Flora van Nederland.
Kenmerkend voor het Drents district is de relatieve rijkdom aan noordelijke soorten. De meeste hoogveenplanten zijn hier minder zeldzaam dan in het Gelder districts, Subcentreuroop district en Kempens district. De Westeuropese soorten komen in het Drents district minder voor dan in de overige pleistocene districten. Negatief is het Drents district gekenmerkt door de afwezigheid van stroomdalplanten, door het ontbreken of schaars voorkomen van enkele bos- en akkerplanten, en doordat talrijke elders gewone planten van bermen en omgewerkte grond in het Drents district schaarser zijn.

Alternative form voor Drents district : Drents.

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg