Subcentreuroop district
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De zuidelijke en zuidoostelijke rand van het Veluwe-gebied wordt tot het Gelders district gerekend. Daarentegen wordt een gedeelte van het uiterste zuidoosten van het Kempens district tot het Subcentreuroop district gerekend. Van de andere vier pleistocene districten onderscheidt het Subcentreuroop district zich vooral door een soortenrijkere bosflora, die met name meer Midden-Europese soorten bevat dan bij de volgende districten het geval is. Vele hiervan heeft het Subcentreuroop district met het Zuidlimburgs district gemeen.

Alternative form voor Subcentreuroop district : Subcentreuroop.

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg