Pleistocene districten
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Dit omvat het Subcentreuroop district, Kempens district, Vlaams district, Gelders district en Drents district.

De vijf pleistocene districten komen sterk met elkaar overeen in floristische samenstelling. Dit geldt vooral voor de planten van voedselarme biotopen: bossen op voedselarme zandgrond, heiden en hoogvenen, zandige graslanden. Specifieke soorten van het Pleistocene district zijn vooral in het heidelandschap te vinden.

Alternative forms voor Pleistocene districten : Pleistoceen, Pleistocene.

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg