keel
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De plaats waar de buis van vergroeide bloembekleedsels overgaat in de uit slippen bestaande zoom.

keel bloemdek.jpg

keel bloemdek.jpg

keel kroon-kelk.jpg

keel kroon-kelk.jpg