bloembekleedsel
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De buitenste onderdelen van een bloem die het meest bladachtig zijn. Ze geven de bloem vorm en kleur en omgeven de meeldraden en stamper(s). Als de bloembekleedsels ongeveer gelijk zijn in vorm en kleur worden ze bloemdekbladen genoemd; zijn er duidelijk twee kransen die in vorm en/of kleur verschillen, dan spreekt men van kelkbladen en kroonbladen.

Alternative form voor bloembekleedsel : bloembekleedsels.

bloemdek voorbeeld.jpg

bloemdek voorbeeld.jpg

bloemdek voorbeelden.jpg

bloemdek voorbeelden.jpg

kroon-kelk voorbeeld.jpg

kroon-kelk voorbeeld.jpg