bloeiwijze
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Een korte of lange, al of niet vertakte as waarop 1 of meer bloemen geplaatst zijn. De as heeft geen gewone bladen, meestal wel (kleinere) schutbladen.

Alternative form voor bloeiwijze : bloeiwijzen.

schematische bloeiwijzen.jpg

schematische bloeiwijzen.jpg