abaxiaal
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Aan de kant die van de hoofdas afgekeerd is.

Alternative form voor abaxiaal : abaxiale.