adaxiaal
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Aan de kant die naar de hoofdas gekeerd is.

Alternative form voor adaxiaal : adaxiale.