A1. Soorten, ondersoorten en variëteiten

Onder het ikoon 'Soorten' in de Navigator (het beginscherm) worden de soorten, ondersoorten en variëteiten in dezelfde volgorde als in 23ste editie van Heukels' Flora gepresenteerd.

Onder de tab Beschrijving (Soorten Beschrijving.tif) wordt naast de nederlandse naam, de wetenschappelijke naam, de plantenfamilie waartoe het taxon behoort, een beknopte diagnose van de plant gegeven, als mede gegevens over planthoogte, bloeitijd, levensvorm, standplaats en verspreidingsgegevens. Ook is hier een verwijzing te vinden op welke pagina(s) van de 'Identificatiesleutel' het taxon uitgesleuteld wordt. De laatste kan behulpzaam zijn om aanvullende kenmerken, die niet in bij diagnostische kenmerken, maar wel eerder in de sleutel genoemd worden, terug te kunnen vinden.
De verspreidingsgevens kunnen ook zichtbaar gemaakt worden via de 'Atlas' (zie hoofdstuk A2. Verspreidingsatlas)
Blauw gekleurde woorden in de tekst kunnen aangeklikt worden ter verklaring van termen via het 'Woordenboek'. Door het aanklikken van de familienaam komt men terecht bij de beschrijving van de familie in kwestie.

Onder het tab Synoniemen (Soorten Synoniemen.tif) worden eventuele synoniemen gegeven en de Nederlandse naam. Bij de Nederlandse namen is de NIBI-spelling (zie A6. NIBI-spelling) aangehouden. Om het zoeken in de 'Index' te vergemakkelijken zijn de Nederlandse namen op meerdere wijzen opgenomen: Grote waterranonkel kan men b.v. zowel onder de G als onder de W terug vinden. Eventuele bastaarden worden hier ook vermeld.

De tab Classificatie (Soorten Classificatie.tif) laat de hogere classificatie van het taxon zien (zie ook de hoofdstukken D. Andere indeling planten families en E. Overzicht klassen, ordes en families).

De tab Literatuur (Soorten Literatuur.tif) geeft relevante referenties.

De tab Multimedia (Soorten Multimedia.tif) geeft de illustraties voor het taxon, met eventuele uitleg.