Stellaria media L.

Vogelmuur
SL. 1250

Stellaria media L.
Familie Caryophyllaceae.

Diagnostische kenmerken
Stijlen 0,4-0,5 mm lang, nabij de top uiteenwijkend. Plant groen. Stengel met 1 rij haren. Bladen vaak langer dan 7 mm. Bloemen vaak wijd geopend. Kroonbladen tot even lang als de kelkbladen, soms ontbrekend. Meeldraden (1-)3(-8). Zaden meestal donker roodbruin, 0,8-1,4 mm lang. Kelkbladen 3-5 mm lang.

Hoogte bloeiende plant
0,10-0,40 m.
Bloeitijd
Het gehele jaar.
Levensvorm
Therofyt.

Standplaats
Op open, droge tot vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond, vooral in akkers en tuinen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer algemeen
KFK 999.

Opmerking
In bijna alle afzonderlijke kenmerken vertoont Stellaria media een zekere overlapping met Stellaria pallida en Stellaria neglecta. Voor een juiste determinatie moeten alle kenmerken in beschouwing worden genomen. Bastaarden tussen de soorten zijn niet bekend. Zie Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. C 81 (1978): 442.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 51

%LABEL% (%SOURCE%)