Polypodium interjectum Shivas

Brede eikvaren
SL. 1415

Doelsoort

Polypodium interjectum Shivas
Familie Polypodiaceae.

Diagnostische kenmerken
Als Polypodium vulgare, maar bladen vroeg in de zomer verschijnend. Bladsegmenten met de zijnerven 2-3(-4) maal gevorkt. Annulus met 7-12 verdikte cellen, door 2-3 onverdikte cellen gescheiden van de aanhechting van de sporangiumsteel (sterke vergroting!).

Opm. Cytogenetisch verschillend van Polypodium vulgare maar moeilijk te onderscheiden door de variabiliteit van Polypodium vulgare, en door het voorkomen van de onvruchtbare bastaard Polypodium xmantoniae.

Hoogte fertiele plant
0,10-0,45 m.
Bloeitijd
Augustus-september.
Levensvorm
Geofyt-Hemikryptofyt.

Standplaats
Op droge, voedselarme, meestal kalkhoudende grond op noordhellingen, in houtwallen en lichte loofbossen, op oude muren, in knotwilgen in rivierkleigebieden.

Zeldzaamheid en verspreiding
Misschien vrij algemeen in het Renodunaal district, elders zeldzaam.

Opmerking
Vegetatief zijn de soorten slecht van elkaar onderscheidbaar. Determinaties worden bemoeilijkt door het voorkomen van de onvruchtbare bastaard Polypodium xmantoniae
Rothm. FB. 5270 (= Polypodium interjectum x Polypodium vulgare).

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 2188: Polypodiaceae - Eikvarenfamilie

%LABEL% (%SOURCE%)