Mentha aquatica L.

Watermunt
SL. 0813

Mentha aquatica L.
Familie Lamiaceae.

Diagnostische kenmerken
Stengel eindigend in een min of meer bolvormige bloeiwijze die meestal veel groter is dan de 1 of 2 lager geplaatste schijnkransen, of plant alleen met zulke eindelingse bloeiwijzen. Bladen eirond tot langwerpig, gezaagd tot gekarteld. Kelk buisvormig, (3-)4-5 mm lang, met lancetvormige tanden, deze langer dan breed. Bloemkroon roodachtig lila. Plant met sterke pepermuntgeur.

Hoogte bloeiende plant
0,30-0,90 m.
Bloeitijd
Juli-herfst.
Levensvorm
Helofyt, Hemikryptofyt.

Standplaats
Op natte, voedselrijke tot brakke grond aan waterkanten en sloten, in laagveenmoerassen, riet- en blauwgraslanden, duinvalleien en lichte loofbossen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer algemeen.
KFK 999.

Opmerkingen
- Door het voorkomen van bastaarden kan het determineren van Mentha-soorten moeilijkheden opleveren.
Voor een goede determinatie moeten volledige planten worden onderzocht met bloeiende hoofdstengels, goed ontwikkelde middelste stengelbladen en (boven- en/of ondergrondse) uitlopers.

- Zie Mentha verticillata(x) voor bastaard met Mentha arvensis.
- Zie Mentha piperita(x) voor bastaard met Mentha spicata.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1194

%LABEL% (%SOURCE%)