Equisetum telmateia Ehrh.

Reuzenpaardenstaart
SL. 0469.

Equisetum telmateia Ehrh.
Familie Equisetaceae.

Diagnostische kenmerken
Stengel bleek, ivoorwit, ca. 1 cm dik, met dichte kransen van schuin afstaande of iets overhangende, bijna steeds onvertakte, groene zijtakken; centrale holte meer dan 2/3 van de middellijn van de stengel. Stengelscheden bleekgroen, bovenrand bruinig, tot 2 cm lang, los aanliggend; tanden lang, priemvormig, bruin, smal vliezig gerand. Aren tot 10 cm lang, aan aparte vruchtbare stengels, deze tot 50 cm lang, vóór de onvruchtbare verschijnend; stengelscheden met 20-35 soms gedeeltelijk samenhangende tanden.

Hoogte fertiele plant
0,30-1,80 m.
Bloeitijd
April-mei.
Levensvorm
Geofyt.

Standplaats
Op natte, min of meer voedselrijke grond in beschaduwde brongebieden, aan bosranden, dijken, slootkanten, vooral op plekken met kalkrijk kwelwater.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer zeldzaam, het meest in het Zuidlimburgs district en IJsselmeerpolders; toenemend.
KFK 454.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 2208
Pagina 2214

%LABEL% (%SOURCE%)