Phragmites australis (Cav.) Steud.

Riet
SL. 0933

Phragmites australis (Cav.) Steud.
Familie Poaceae.

Diagnostische kenmerken
Wortelstok ver kruipend, vaak lange bovengrondse uitlopers vormend. Stengel stijf rechtopstaand. Bladen grijsgroen, 1-3(-4) cm breed, met zeer ruwe randen. Bloeiwijze rechtopstaand of tenslotte aan de top overhangend, 15-40 cm lang, sterk vertakt, de takken aan de voet door haren omgeven. Aartjes 10-16 mm lang, 2-6-bloemig, onderste bloem mannelijk, overige tweeslachtig. Aartjesspil lang behaard, de haren buiten de kelkkafjes uitstekend. Palea veel korter dan de lemma.

Hoogte bloeiende plant
1,00-3,00 m.
Bloeitijd
Juli-oktober.
Levensvorm
Helofyt, Hemikryptofyt.

Standplaats
In het water en op natte, zoete tot brakke, meer of minder voedselrijke grond aan waterkanten, in veenmoerassen, op hoge schorren en kwelders, aan de rand van vochtige akkers, op spoordijken, in lichte moerasbossen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer algemeen; zeldzaam in het Zuidlimburgs district.
KFK 999.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1902
Pagina 2038

%LABEL% (%SOURCE%)