Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen

Beursjesganzenvoet
SL. 0309

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen
Familie Amaranthaceae.

Diagnostische kenmerken
Twee soorten bloemen: de eindstandige van de kluwens zijn 4- of 5-tallig en met bloemdekbladen die alleen aan de voet vergroeid zijn en die het zaad bij rijpheid zichtbaar laten; de zijdelingse zijn meestal 3-tallig en met bloemdekbladen die nagenoeg volledig vergroeid zijn en alleen aan de top een nauwe opening vrijlaten. Bladen meestal min of meer gaafrandig, of met 2 kleine zijlobben, vlezig.

Hoogte bloeiende plant
0,05-0,40 m.
Bloeitijd
Juli-september.
Levensvorm
Therofyt.

Standplaats
Aan zandige kreken in hogere schorren en kwelders, aan de voet van zeedijken, op natte, open plaatsen nabij de kust, soms langs autowegen op plaatsen waar strooizout accumuleert.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeldzaam in het Estuariëndistricten het Maritiem district, elders zeer zeldzaam.

Opmerkingen
- De soort was ten onrechte niet opgenomen in de edities 20-22 van de Heukels' Flora.
- Op zilte terreinen kunnen Chenopodium rubrum en Chenopodium chenopodioides beide voorkomen.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1278

%LABEL% (%SOURCE%)