Hieracium laevigatum Willd.

Stijf havikskruid
SL 0618

Hieracium laevigatum Willd.
Familie Asteraceae.

Diagnostische kenmerken
Bladen in het midden van de stengel niet opvallend dicht opeenstaand, in of iets onder het midden het breedst; gaafrandig tot grof getand. Omwindselbladen vaak deels met een kort spitsje; klierharen, indien aanwezig, meestal kort. Tanden rondom de putjes van de bloemhoofdjesbodem niet haarachtig verlengd.

Hoogte bloeiende plant
0,15-1,20 m.
Bloeitijd
Juli-herfst.
Levensvorm
Hemikryptofyt.

Standplaats
Op droge, min of meer voedselrijke grond in lichte bossen, grazige bermen en heidevelden, op muren, soms in schraalland en veenmosrietland.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer algemeen in de Pleistocene districten, algemeen in het Zuidlimburgs district; elders zeer zeldzaam en meestal adventief met zand.
KFK 889.

Opmerking
- Zonder gegevens over de aan- of afwezigheid
van wortelbladen tijdens de bloei of van uitlopers is een zekere determinatie van een aantal soorten vrijwel onmogelijk.

- In Subgenus Hieracium zijn de planten agamosperm. In Nederland kunnen enige grote soorten worden onderscheiden, waaronder enkele die mogelijk eertijds door bastaardering zijn ontstaan (de zgn. tussenvormen).

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1636

%LABEL% (%SOURCE%)