Ceratophyllum demersum L.

Grof hoornblad
SL. 0299

Ceratophyllum demersum L.
Familie Ceratophyllaceae.

Diagnostische kenmerken
Bladen 1- of 2-voudig gaffelvormig gedeeld, met 2-4 lijnvormige, meestal stijve, dicht stekelig getande slippen. Vruchten (vaak schaars gevormd) aan de voet met 2 of 3 gekromde stekels. Stijlrest even lang als of langer dan de vrucht. Plant donkergroen.

Hoogte bloeiende plant
0,60-0,90 m.
Bloeitijd
Juli-september.
Levensvorm
Hydrofyt.

Standplaats
In vrij diep tot ondiep, stilstaand of zwak stromend, zeer voedselrijk, zoet of zwak brak water.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer algemeen in het Fluviatiel district en de Hafdistricten, algemeen in het Renodunaal district, elders vrij algemeen.
KFK 789.

Opmerking
Tengere exemplaren en fragmenten van Ceratophyllum demersum zijn vaak ten onrechte als Ceratophyllum submersum gedetermineerd. Waarschijnlijk berusten bijna alle opgaven uit het binnenland op dergelijke vergissingen. Recent zijn echter 2 vindplaatsen uit Twente bekend geworden; mogelijk breidt de laatste soort zich naar het binnenland uit.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 2281: Ceratophyllaceae, Ceratophyllum

%LABEL% (%SOURCE%)