Hafdistricten
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

Dit omvat het Estuariëndistrict, Laagveendistrict en Noordelijk kleidistrict

De drie Hafdistricten omvatten (samen met de IJsselmeeerpolders) de van zee ingedijkte delen van Nederland. De voornaamste grondsoorten in dit gebied zijn zeeklei en laagveen. In het noorden en in het zuidwesten bevinden zich aaneengesloten zeekleigebieden. Daartussen liggen enige vrij omvangrijke laagveengebieden, maar vooral gebieden waar mozaïeksgewijs klei en veen aan de oppervlakte liggen. De aan- of afwezigheid van laagveen is floristisch van groter belang dan de aan- of afwezigheid van zeeklei; op deze laatste grondsoort groeien weinig specifieke soorten. Het Laagveendistrict is daardoor goed gekarakteriseerd. Het Estuariëndistrict is vooral gekenmerkt door een rijke dijkflora. Het Noordelijk kleidistrict heeft weinig 'eigen' soorten. Overeenkomstig tussen het Estuariën-, Laagveen- en Noordelijk kleidistrict zijn enkele kleiplanten (merendeels ook in Fluviatiel district), enige planten welke aan brak milieu zijn gebonden, en enige andere zouttolerante soorten (ook in het Maritiem district en Duindistrict).

Alternative forms voor Hafdistricten : Haf-, Hafdistrict.

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg