Thalictrum minus L.

Kleine ruit
SL. 1953

Rode Lijst: Kwetsbaar.

Thalictrum minus L.
Familie Ranunculaceae.

Diagnostische kenmerken
Bloemen vrij ver van elkaar, evenals de meeldraden hangend. Bladen in omtrek even lang als breed, 3-4-voudig drietallig. Blaadjes van de laatste orde rondachtig, die van de bovenste bladen tot dubbel zo lang als breed.

Hoogte bloeiende plant
0,30-1,20 m.
Bloeitijd
Juni-juli.
Levensvorm
Hemikryptofyt.

Standplaats
Op droge, matig voedselarme, vaak kalkhoudende en enigszins beschaduwde grond op duinhellingen en op rivierduinen en -dijken.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeldzaam in de Duindistricten en het Fluviatiel district, zeer zeldzaam in het Subcentreuroop district en Kempens district. Soms aangeplant.
KFK 655.

Opmerking
In heel Europa zeer variabel. De in Nederland voorkomende vormen zijn o.i. onvoldoende scherp van elkaar gescheiden om ze als aparte ondersoorten op te nemen.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 595

%LABEL% (%SOURCE%)