Vicia lathyroides L.

Lathyruswikke
SL. 1371

Vicia lathyroides L.
Familie Fabaceae.

Diagnostische kenmerken
Rank onvertakt. Bloemen 5-8 mm lang, eerst roodachtig, spoedig blauwachtig paars. Vrucht 1,5-3 cm lang, met 5-8 wrattige zaden (loep!). Bovenste bladen met 2-4 paar blaadjes, deze van boven aangedrukt behaard. Vruchtbeginsel omgeven door een gesloten meeldraadbuis.

Hoogte bloeiende plant
0,05-0,25 m.
Bloeitijd
April-juni.
Levensvorm
Therofyt.

Standplaats
Op open plaatsen in droge, kalkrijke grazige zandgrond, vooral in de duinen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Algemeen in het Renodunaal district, vrij algemeen in het Waddendistrict, zeldzaam in het Fluviatiel district en het Gelders district, elders zeer zeldzaam en meestal adventief met zand.
KFK 766.

Opmerking
Van kleine exemplaren van Vicia sativa subsp. nigra met zekerheid onderscheidbaar door de wrattige zaden en door de gesloten meeldraadbuis (bij Vicia sativa subsp. nigra aan de bovenzijde open).

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 388
Pagina 405

%LABEL% (%SOURCE%)